23-05-2022

NPS Diesel deelnemer aan innovatieprogramma's Green Transport Delta

Terug naar het overzicht

Twee grote consortia van Nederlandse bedrijven in de mobiliteitssector hebben eind 2021 samen 47 miljoen euro ontvangen aan rijksmiddelen om doorbraken te realiseren in elektrificatie en waterstoftoepassingen in mobiliteit. Het innovatieprogramma Elektrificatie is als beste beoordeeld, met op nummer 2: Waterstof. NPS Diesel is deelnemer in beide programma's. 

News logo

 

Tientallen publieke en private partijen werken, onder de naam Green Transport Delta, cross-sectoraal samen aan twee innovatieprogramma's voor de automotive, maritieme én luchtvaartsector.

Toewerken naar concrete resultaten

De programma’s gaan concrete resultaten opleveren. Zo wordt er samen met DAF Trucks NV, Prins/Westport Fuel Systems, Koedood dieselservice, Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe, NPS Diesel, DENS, Bosal, Ginaf, VDL, Vialle Autogas Systems, Circonica Circular Energy, DLS, Bronkhorst, Krohne, Hobré, Resato, VSL, TNO, Technische Universiteit Eindhoven en Rijks Universiteit Groningen ingezet op waterstof-verbrandingsmotoren (H2-ICE), brandstofcellen (FCEV) en een volgende generatie technologie voor waterstof-tankinfrastructuur.

Op het gebied van elektrificatie werken VDL Nedcar, Airborne International, Albert Heijn, Atlas Technologies, Battery Safety Solutions, CarePack Holland, Circular Industries, DAF trucks, Eflight Academy, ELEO Technologies, EST Floattech, Heliox automotive, IM Efficiency Technologies, INND Batteries, LionVolt, TNO, NPS Diesel, NXP semiconductors, Scholt Energy, Steinbuch In Motion, Stichting DEAC, Stichting ElaadNL, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Maastricht, Van Kessel Olie, VDL ETS, VDL Staalservice en VDL Steelweld samen aan de ontwikkeling van een lokale ontwikkel- en productieomgeving voor innovatieve batterijmodules en –pakketten. Het ontwikkelen van het batterijmanagement systeem van de toekomst. Het inrichten van een slimme laadinfrastructuur en processen om batterijen veilig op te slaan en te recyclen om grondstoffen te herwinnen. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van circulaire voertuigen. 

Innovatieprogramma’s onderdeel van langjarige ambitie

Beide innovatieprogramma’s zijn onderdeel van een langjarige ambitie voor de versterking van de mobiliteitssector. In juli 2020 ondertekenden RAI Automotive Industry NL, de Provincie Noord-Brabant, de gemeente Helmond, TNO, de Automotive Campus, de BOM, Technische Universiteit Eindhoven en Brainport Development een overeenkomst waarin deze ambitie werd vastgelegd. In deze aanpak wordt de sterke automotive sector in Brabant programmatisch verbonden aan landelijke partners. Inhoudelijk geldt de landelijke roadmap Automotive van de topsector High Tech Systems and Materials als leidraad voor de komende tien jaar. Hierin worden de ambities voor verduurzaming en meer veiligheid in de Nederlandse automotive uiteengezet.

Door de krachten programmatisch te bundelen, zijn de publieke en private partners in staat om steeds nieuwe vervolgstappen te zetten om deze roadmap uit te voeren. In de samenwerking tekenen RAI Automotive Industry NL en Brainport Development voor het meerjarig programmamanagement waar ook deze R&D-projecten op elektrificatie en waterstof een bouwsteen voor zijn.

Belangrijke ondersteuning in de transitie naar duurzame mobiliteit  

Albie van Buel, managing director van RAI Automotive Industry NL, is trots dat de inspanningen zijn beloond. “We hebben als organisatie vanaf het begin van de Coronapandemie ingezet op een fors R&D steunpakket voor de Automotive sector. Het is geweldig om nu voor deze projecten de belangrijke ondersteuning te krijgen ten behoeve van verdere technologische ontwikkelingen van de noodzakelijke transitie naar duurzame mobiliteit.” 

Vol energie verder  

Albie van Buel en Paul van Nunen (Directeur van Brainport Development) zijn verheugd over de toekenning van de subsidies door EZK. ”Het ambitieniveau van de samenwerkende partijen is stevig. Nederland wil een leidende rol blijven spelen in de wereldwijde transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem. Door onze krachten te bundelen kunnen we Nederland koploper maken in groene, slimme mobiliteit. De toekenning van financiering aan deze deelopgaven in het programma is een mooie impuls. We gaan met de consortia vol energie verder.”

Ander nieuws

01-07-2018 Lumipol Holding, nieuwe investeerder Avular
Lees meer

01-01-2018 Lumipol Holding neemt Diesel Equipment Trading (DET) over
Lees meer

06-02-2019 Fusie Solfic en Xeamos
Lees meer